روان یاب » تست روانشناسی » تست شغلی و اجتماعی » تست ارزیابی جر و بحث بیهوده

تست ارزیابی جر و بحث بیهوده

این تست جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جر و بحث بیهوده درباره موضوعهای مختلف مربوط می شوند.هر جمله را به دقت بخوانید و مصداق آن را نسبت به خود مشخص کنید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.وقتی بحث می کنم، می ترسم از این که طرف مقابل در مورد من بد فکر کند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.بحث در مورد موضوعهای جالب، هشیاری مرا زیادتر می کند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.دوست دارم از بحثها کنار باشم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.با انرژی و شور و شوق وارد بحث می شوم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.وقتی به بحث خاتمه می دهم، تصمیم می گیرم که دیگر وارد بحث نشوم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.بحث کردن با اشخاص، به جای حل مسآله، مسائل زیادی به بار می آورد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.وقتی در بحث امتیاز به دست می آورم، احساس رضایت می کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.وقتی به بحث با دیگران پایان می دهم، احساس می کنم عصبی و ناراحت هستم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.دوست دارم درباره موضوعهای جالب به طور جدی وارد بحث شوم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.وقتی احساس می کنم که درگیر بحث می شوم، احساس بدی به من دست می دهد

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.دوست دارم از عقیده خود درباره هر موضوعی دفاع کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.اجتناب از بحث مرا خوشحال می کند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.دوست ندارم فرصت بحث کردن درباره موضوعهای بحث انگیز را از دست بدهم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.دوست دارم با افرادی معاشرت کنم که به ندرت با من مخالفت می کنند

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.به نظر من، بحث با دیگران، نوعی مسابقه ذهنی جذابی است

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.احساس می کنم که نمی توانم در بحثها امتیاز به دست آورم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.احساس می کنم که پس از بحث درباره یک موضوع، انرژی و رضایت کسب می کنم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.برای بحث کردن، تواناییهای خوبی دارم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19. سعی می کنم از وارد شدن به بحث اجتناب ورزم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.وقتی می بینم که یک صحبت معمولی به مجادله تبدیل می شود، بسیار خوشحال می شوم

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.