روان یاب » تست روانشناسی » تست شغلی و اجتماعی » تست پذیرش اجتماعی

تست پذیرش اجتماعی

وقتی به دیگران چیزی می گوییم که انتظار شنیدن آن را دارند، رفتاری نشان می دهیم که پذیرش اجتماعی دارد. پیروی از اثر پذیرش اجتماعی می تواند ما را وادار کند تا نظرها و تجربه های خود را در مصاحبه ها و پاسخگویی به آزمونهای روانشناختی تغییر شکل دهیم.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.پیش از ان که رای بدهم، تواناییهای همه نامزدها را عمیقا برسی می کنم

ص غ

2.اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم، تردید نمی کنم

ص غ

3.اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود.

ص غ

4.هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام

ص غ

5.گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم

ص غ

6.وقتی کارها طبق میل من پیش نمی رود، گاهی احساس بغض می کنم

ص غ

7.همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم

ص غ

8.طرز نشستن من بر سر میز غذا، چه در رستوران و چه در خانه، یکسان است

ص غ

9.اگر بتوانم بدون بلیت وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید، این کار را انجام می دهم

ص غ

10.بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم

ص غ

11.دوست دارم به موقع بد گوییها را بازگو کنم

ص غ

12.در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم، حتی اگر حق با آن ها بود

ص غ

13.مهم نیست که چه کسی حرف می زند همیشه با دقت گوش می دهم

ص غ

14.اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم

ص غ

15.برایم اتفاق افتاده است که از کسی سواستفاده کنم

ص غ

16.همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم

ص غ

17.همیشه سعی میکنم آنچه را که توصیف می کنم به مرحله عمل در آورم

ص غ

18.برایم دشوار نیست که با آدمهای بد دهن کنار بیایم

ص غ

19.گاهی سعی می کنم، به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم

ص غ

20.وقتی چیزی را نمیدانم، به میل خود آن را می پذیرم

ص غ

21.همیشه مودب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند

ص غ

22.گاهی واقعا اصرار می کنم که کار ها به میل من انجام شود

ص غ

23.گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم

ص غ

24.هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من تنبیه شود

ص غ

25.اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد

ص غ

26.هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده، دشمنی نکرده ام

ص غ

27.بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم

ص غ

28.گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم

ص غ

29.هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم

ص غ

30.گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند، عصبانی می شوم

ص غ

31.هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم

ص غ

32.گاهی فکر می کنم، کسانی که بد شانس هستند، لیاقتش را دارند

ص غ

33.هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که فردی را آزرده خاطر سازد

ص غ
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.