روان یاب> » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه

تست اندازه گیری نگرش های صمیمانه

در این مقیاس میزان انزوا و یا صمیمیت شما با دیگران اندازه گیری می شود که درباره هر یک از جملات زیر میزان موافقت یا مخالفت خود را اعلام نمایید

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.دوست دارم احساساتم را با مردم در میان بگذارم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4. می ترسم که اگر احساساتم را برای مردم بیان کنم ، از طرف آن ها رد شوم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.می ترسم که در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.از این که در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.از این که خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیک می کند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.نمی خواهم از هیجان هایی صحبت کنم که دیگران را ناراحت می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.در روابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.دوست دارم خودم را به کسانی که برایم جالب هستند نزدیک احساس کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.از صحبت کردن درباره مسائل جنسی با کسی که برایم جذاب است ، می ترسم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.دوست دارم به شخصی که جذب من شده است نزدیک شوم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.نمی خواهم به دیگران نزدیک شوم ، زیرا ممکن است اختلاف هایی به وجود آید.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.دوست دارم با کسانی که برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.وقتی انسان ها به یکدیگر نزدیک می شوند ، دوست دارم خیلی مراقب خودشان نباشند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18. روابط صمیمی برایم رضایت کامل به همراه می آورد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.در جستجوی روابط صمیمی هستم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.برقراری روابط صمیمی برایم مهم است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.نیاز ندارم که احساسات و افکار خود را با مردم در میان بگذارم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.وقتی به دیگران نزدیک می شوم ، احتمال دارد چیزهایی ببینم که پذیرش آن ها برایم دشوار است .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.دوست دارم تقریبا همه کسانی را که با من صمیمی هستند بپذیرم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.از حریم شخصی خود دفاع می کنم تا دیگران خیلی به من نزدیک نشوند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

25.سعی می کنم به اشخاصی که تمام فکرشان نزدیک شدن به من و اظهار صمیمیت است ، اعتماد نکنم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

26.می ترسم که در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

27.می ترسم که اگر وارد یک رابطه صمیمی جدی شوم ، کنترل خود را از دست بدهم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

28.رو راست و راحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیک بودن با آن ها را ایجاد می کند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

29.اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

30.فقط به کسانی نزدیک می شوم که با آن ها علایق مشترک دارم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

31. صحبت کردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد که به دیگران نزدیک هستم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

32.به طور کلی ، نسبت به جنس خود و جنس مخالف ، به یک اندازه احساس نزدیکی می کنم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

33.وقتی کسی از نظر فیزیکی جذب من می شود ، تمایل پیدا می کنم که با او بیشتر صمیمی شوم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

34.برای من دشوار است که با بیشتر از یک نفر رابطه صمیمی داشته باشم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

35. معمولا ، وقت با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

36.طبق عادت ، می توانم نظر مردم را بپذیرم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

37.بیش از آن که با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنم ، باید مطمئن باشم که می توانم خودم را کنترل کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

38.صمیمیت را قبول ندارم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

39.از شنیدن داستان های روابط صمیمی بین مردم لذت می برم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

40. با مردم رو راست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می کند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

41.سعی می کنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آن ها نزدیک شوم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

42.به نظر من ، کسانی که می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیک شدن دارند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

43.وقتی با دیگران صمیمی می شوم ، امکان این که بازیچه قرار بگیرم زیاد است.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

44.در مجموع فرد محافظه کاری هستم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

45. به نظر من ، سکس و صمیمیت مثل هم هستند ، یکی بدون دیگری نمی توتند وجود داشته باشد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

46.فقط در رابطه فیزیکی می توانم صمیمی باشم .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

47.کسانی که با آنها رابطه صمیمی برقرار می کنم ، انتظاراتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

48.برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می کنم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

49.وقتی از نظر فیزیکی کسی را جذب می کنم ، تمایل پیدا می کنم که با او رابطه صمیمی داشته باشم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

50.صمیمیت ، به همان اندازه که می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.