روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست تشابهات دختر و پسر برای ازدواج

تست تشابهات دختر و پسر برای ازدواج

بزرگترین رکن ازدواج موفق برخورداری از تشابهات زوجین می باشد.حتی اگر دو نفر به تنهایی شرایط روحی و روانی و فکری ازدواج را داشته باشند ولی با هم تفاوتهای ریشه ای داشته باشند احتمال موفقیت آنها به مراتب پائین می آید. آزمون زیر شاخصهای مهم تشابهات مانند تحصیلی، اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی را بررسی نموده است. با پاسخ به سوالات این آزمون شما می توانید میزان تشابهات خود را با فرد مورد نظر جهت ازدواج بسنجید تا بتوانید در این رهگذر انتخاب معقولی داشته باشید که بتوانید ازدواج موفق را تجربه نمائید.

جنسیت :

مرد زن

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

سن :

من
فرد مورد نظر

شغل :

من
فرد مورد نظر

دین
الف) اسلام.
ب) زرتشت.
ج) مسیحیت.
د) یهودی.
ه) سایر.

من
الف
ب
ج
د
ه

فرد مورد نظر
الف
ب
ج
د
ه

سابقه ازدواج
الف) قبلا ازدواج کردم.
ب) تاکنون ازدواج نکردم.

من
الف
ب

فرد مورد نظر
الف
ب

میزان تحصیلات
الف) زیر دیپلم.
ب) دیپلم.
ج) فوق دیپلم.
د) لیسانس.
ه) فوق لیسانس.
ی) دکتری.

من
الف
ب
ج
د
ه
ی

فرد مورد نظر
الف
ب
ج
د
ه
ی

وضعیت اقتصادی شما و خانواده شما
الف) زیر 100 میلیون.
ب) 100 میلیون تا 200 میلیون.
ج) 200 میلیون تا 500 میلیون.
د) 500 میلیون تا 1 میلیاد.
ه) 1 تا 2 میلیارد.
ی) بالای 2 میلیارد.

من
الف
ب
ج
د
ه
ی

فرد مورد نظر
الف
ب
ج
د
ه
ی

وضعیت اعتقادی
الف) معتقد به وجود خدا نیستم.
ب) خدا را قبول دارم به دین اعتقاد ندارم.
ج) به دین اعتقاد دارم ولی واجبات را انجام نمی دهم.
د) به دین اعتقاد دارم و واجبات را انجام می دهم.
ه) به امور دینی شدیدا پایبند هستم.

من
الف
ب
ج
د
ه

فرد مورد نظر
الف
ب
ج
د
ه

وضعیت احساسی
الف) فردی احساساتی و رمانتیک هستم.
ب) هم به احساسات اهمیت می دهم و هم به امور عقلی پایبند هستم.
ج) به نظر من احساسات مانع پیشرفت می باشد.

من
الف
ب
ج

فرد مورد نظر
الف
ب
ج

ارتباطات اجتماعی
الف) اهل رفت و آمد نیستم و دوستان زیادی ندارم.
ب) بین 3 تا 5 دوست صمیمی دارم و حدودا ماهی یک بار به مهمانی می روم.
ج) از دوستان زیادی برخوردار هستم و بالای هفته ای یک بار به دیدن دوستان و مهمانی می روم.

من
الف
ب
ج

فرد مورد نظر
الف
ب
ج

امور جنسی
الف) به نظر من جایگاه امور جنسی در زندگی بسیار بی اهمیت است.
ب) به نظر من اهمیت امور جنسی در زندگی به اندازه امور دیگر می باشد.
ج) به نظر من امور جنسی مهمترین نیاز بشر است که با ارضای آنها قسمت زیادی از تنش ها فروکش خواهد کرد.

من
الف
ب
ج

فرد مورد نظر
الف
ب
ج
نتیجه آزمون
لطفا منتظر بمانید...