روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست خوشبختی

تست خوشبختی

خوشبختی معانی گسترده ای دارد. گروهی معتقدند خوشبخت به کسی می گویند که شاد باشد. گروهی می گویند خوشبختی یعنی رسیدن به همه آرزوها، گروهی می گویند سلامتی و... اما واقعیت این است که خوشبختییک موقعیت نیست بلکه مجموعه برداشت های ما از موقعیت ها می باشد. خوشبختی در واقع نسبی است نه مطلق. نمی توانیم بگوییم که یک موقعیت خاص باعث خوشبختی همه افراد می شود. به قولی خوشبختی یک کسر می باشد که صورت آن داشته های انسان و مخرج آن خواسته های انسان می باشد. بنابراین برای رسیدن به خوشبختی باید توازنی بین داشته ها و خواسته ها به وجود آورد.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.وقتی مسابقه ای را می بازم از آن لذت نمی برم.

صحیح غلط

2.وقتی کسی درباره من لطیفه ای می گوید از آن لذت می برم.

صحیح غلط

3. وقتی کسی از دوستانم در حضور من جایزه ای را می برد خوشحال می شوم.

صحیح غلط

4.اگر کسی در صف از من جلو بزند اعتراض می کنم.

صحیح غلط

5.خیلی زود از سرگرمیها و تفریحات حوصله ام سر می رود.

صحیح غلط

6. اغلب روزها خیال پردازی می کنم.

صحیح غلط

7. آرزوهای زیادی دارم.

صحیح غلط

8. بیش از اندازه چاق هستم.

صحیح غلط

9.از خواندن رمان لذت می برم.

صحیح غلط

10.از خوابیدن متنفرم.

صحیح غلط

11.فکر می کنم جذاب هستم.

صحیح غلط

12. انتقادات را به خوبی پذیرا می شوم.

صحیح غلط
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.