روان یاب » تست روانشناسی » تست عشق، ازدواج و خانواده » تست رمانتیک بودن

تست رمانتیک بودن

هدف این آزمون این است که نگرش فرد را در ازدواج از لحاظ عاطفی و منطقی بسنجد به این معنی که آیا دیدگاه ما برای ازدواج احساسی است و یا عقلانی است. بر این اساس جملات را یک به یک بخوانید و میزان موافقت خود را با آن ها بیان نمایید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.عشق عبارت از احساس عجیبی است که بر شخص ، در ارتباط با شخصی دیگر ، مسلط می شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

2.انسان زمانی عاشق می شود که باشخص خوب و جذابی برخورد می کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

3.بهترین نشانه عشق این است که هر وقت دو نفر باهم هستند ، احساسات عجیبی به آن ها دست بدهد .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

4.انسان ، عاشق نمی شود بلکه به عشق واقعیت می بخشد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

5.بهترین نشانه عشق این است که انسان بخواهد همیشه در کنار معشوق باشد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

6.عشق کامل یعنی این که انسان از بودن در کنار فرد مورد علاقه اش همیشه احساس رضایت کند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

7.ازدواج مناسب می تواند موفقیت آمیز باشد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

8.عشق واقعی فقط یک بار پیش می آید.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

9.عشق واقعی هرگز بر زیبایی جسمی استوار نیست.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

10.کسانی که واقعا عاشق هستند ، اطرافیان خود را فراموش می کنند .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

11.وقتی دو نفر واقعا عاشق یکدیگرند ، دشواریها بر طرف می شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

12.عشق معمولا خیلی زود قلب را به تپش وا می دارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

13.شدت احساسات متقابل نشان می دهد که دو نفر برای یک دیگر خلق شده اند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

14.عشق می تواند بعد از ازدواج رشد کند و گسترش یابد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

15.اگر دو نفر برای یکدیگر ساخته شده باشند ، به نامزدی بلند مدت نیاز نخواهند داشت.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

16.عشق واقعی هرگز از بین نمی رود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

17.عشق گاهی اضطراب و نگرانی به همراه می آورد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

18.وقتی عاشق هستیم ، به دشواری می توانیم معایب طرف مقابل را ببینیم.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

19.عشق واقعی معمولا با افت اشتها همراه است.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

20.عشق ، یک احساس مطلق است ، حد وسط ندارد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

21.وقتی انسان عاشق است ، فقط باید دوست داشته باشد و نپرسد که چرا.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

22.انسان عاشق هرگز کسل نمی شود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

23.نباید برای حفظ عشق تلاش کرد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

24.برای موفقیت در ازدواج خیلی باید تلاش کرد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

25.عشق همیشه خودش را نشان می دهد.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

26.اگر عشق واقعی باشد ، گشتن به دنبال کسی بی فایده خواهد بود.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

27.بدون تردید ، عشق واقعی همیشه با خوشبختی همراه است.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

28.عشق ، خود به خود اتفاق نمی افتد ، بلکه آموخته می شود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

29.انسان های عاشق همیشه دقیق و مورد توجه هستند.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

30.اگر احساس می کنید که سرحال و سرزنده هستید ، در سایه عشق است.

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق

31.انسان در عمر خود ، فقط یک بار عاشق می شود .

کاملا مخالف مخالف بدون نظر موافق کاملا موافق
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.