روان یاب » تست روانشناسی » سایر تست ها » تست اضطراب کتل

تست اضطراب کتل

این سوالات مشکلاتی مطرح می کنند که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند.برای اینکه خود را بهتر بشناسید، توصیه می کنیم به همه سوالات با صداقت کامل پاسخ دهید.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.علاقه من به مردم یا سرگرمی ها خیلی زود عوض می شود .

صحیح ? غلط

2.حتی اگر اشخاص نظر خوبی به من نداشته باشند ، آرامش كامل خود را از دست نمی دهم .

صحیح ? غلط

3.قبل از اظهار نظر تأمل می كنم تا مطمئن شوم آنچه می گویم درست است.

صحیح ? غلط

4.تمایل دارم حسادت كنم.

گاهی به ندرت هرگز

5.اگر قرار باشد زندگیم را دوباره از سر بگیرم :
الف : آن را به گونه ای متفاوت سازمان می دادم
ب : دلم می خواست همین زندگی را داشته باشم .

الف
?
ب

6.در همه مسایل با والدینم مشورت می كنم.

بله ? خیر

7.اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم ، حتی اگر بدانم آنچه می خواهم غیر ممكن است.

صحیح ? غلط

8.در صداقت افرادی كه با من رفتاری دوستانه تر از حد انتظار دارند ، تردید می كنم.

صحیح ? غلط

9.والدینم ( یا كسانی كه مرا بزرگ كرده اند ) هر وقت دستور می دادند و می خواستند كه من از آن ها اطاعت كنم :
الف : همیشه منطقی بودند
ب : اغلب غیر منطقی بودند

الف
?
ب

10.به نظر می رسد كه نیاز من به دوستان ، بیشتر از نیاز آن ها به من است

به ندرت گاهی اغلب

11.مطمئن هستم كه می توانم در مقابل یك مشكل ناگهانی مقاومت كنم.

به ندرت گاهی اغلب

12.وقتی بچه بودم از تاریكی می ترسیدم .

اغلب گاهی هرگز

13.گاهی دیگران می گویند كه من هیجان خود را به آسانی در اعمال و گفتار نشان می دهم.

بله ? خیر

14. اگر مردم از محبت و مهربانی من سوء استفاده كنند :
الف : ناراحت می شوم و كینه به دل می گیرم
ب : به زودی فراموش می كنم و می بخشم

الف
?
ب

15.انتقاد های مردم ، بیشتر از آن چه به من كمك كنند ، ناراحتم می كنند.

اغلب گاهی هرگز

16. برایم اتفاق می افتد كه خیلی زود علیه مردم عصبانی می شوم.

صحیح ? غلط

17.درست مثل زمانی كه چیزی را بخواهم و ندانم كه چه می خواهم ، احساس نگرانی می كنم.

به ندرت گاهی اغلب

18. گاهی از خود می پرسم كه آیا مردم واقعاً به آنچه می گویم علاقه مندند ؟

صحیح ? غلط

19.هرگز دچار احساس های نامعلوم مثل درد های مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنیدن صدای قلب و غیره نشده ام.

صحیح ? غلط

20.در موقع بحث با برخی مردم ، آن قدر ناراحت می شوم كه به زحمت حرف می زنم.

گاهی به ندرت هرگز

21.وقتی كاری انجام می دهم ، بیشتر از دیگران انرژی صرف می كنم ، چون با اضطراب كار می كنم.

صحیح ? غلط

22.شیوه ای به كار می برم كه حواس پرتی نداشته باشم و جزئیات را فراموش نكنم.

صحیح ? غلط

23.موانع و دشواری ها هرچه باشد ، همیشه پشتكار نشان می دهم و اولین هدف های خود را دنبال می كنم.

بله ? خیر

24.در موقعیت های دشوار برانگیخته می شوم و راه خود را گم می كنم.

بله ? خیر

25.گاهی خواب های آشفته می بینم.

بله ? خیر

26.وقتی خود را در مقابل یك مشكل می بینم ، همیشه احساس می كنم كه به قدر كافی انرژی دارم.

بله ? خیر

27.گاهی احساس می كنم كه به اجبار و بدون دلیل و قانع كننده ای باید چیزهایی بشمارم.

صحیح ? غلط

28.اكثر مردم ذهن عجیب و غریبی دارند ، هر چند كه دوست ندارند آن را قبول كنند .

صحیح ? غلط

29.وقتی در میان جمع مرتكب یك رفتار ناشیانه می شوم ، می توانم آن را به زودی فراموش كنم.

بله ? خیر

30. احساس می كنم كه بد اخلاق هستم و نمی خواهم كسی را ببینم :
الف : به مناسبت هایی
ب : اغلب

الف
?
ب

31.وقتی كارها خوب پیش نمی رود ، گریه ام می گیرد.

هرگز به ندرت گاهی

32.حتی در میان جمع ، گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی می كنم .

بله ? خیر

33.نصف شب بیدار می شوم و به علت اشتغالات ذهنی ، به دشواری می توانم دوباره بخوابم.

اغلب گاهی هرگز

34.دشواری ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ می كنم.

بله ? خیر

35.گاهی بدون علت احساس گناه یا احساس پشیمانی می كنم .

بله ? خیر

36.اعصاب من به قدری خراب است كه برخی صداها ، مثل صدای غرچ و غروچ كردن در ، برایم غیر قابل تحمل می شود و ناراحتم می كند.

اغلب گاهی هرگز

37.اگر به علتی ناراحت شوم ، معمولاً خیلی زود آرامش خود را باز می یابم .

صحیح ? غلط

38.وقتی به یاد یك كار دشوار می افتم كه باید انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم می افتد یا عرق می كنم.

بله ? خیر

39.وقتی می خواهم بخوابم ، معمولاً خیلی زود به خواب می روم ، در عرض چند دقیقه.

بله ? خیر

40.وقتی به چیزهایی فكر می كنم كه قبلاً و به مدت خیلی كم به آنها علاقمند بودم ، گاهی حالت اضطراب یا برانگیختگی بیش از حد به من دست می دهد .

بله ? خیر
نتیجه آزمون
به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.