روان یاب » تست روانشناسی » سایر تست ها » تست امید زندگی

تست امید زندگی

تست امید زندگی مجموعه ای از شاخص ها در حوزه سلامت روان و تن را جمع آوری نموده است که با مشخص نمودن آن شاخص ها به مقدار زیادی می توان عمر خود را تخمین زد. لازم به ذکر است که میانگین امید زندگی در کشورهای مختلف با میانگین عمر واقعی آنها بسیار نزدیک است و این سندی برای اثبات این ادعای علمی می باشد.

جنسیت :

مرد زن

سن :

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

1.آیا در شهری با جمعیت بیش از دو میلیون زندگی می کنید؟

بلی خیر

2.آیا در شهری با جمعیت زیر 10000 نفر یا در مزرعه زندگی می کنید؟

بلی خیر

3.آیا پدر بزرگ یا مادر بزرگی دارید که تا 85 سالگی زندگی کرده است؟

بلی خیر

4.آیا هر چهار پدر بزرگ و مادر بزرگ شما تا 80 سالگی زندگی کرده اند؟

بلی خیر

5.آیا یکی از والدین شما در اثر سکته یا حمله قلبی، پیش از 50 سالگی فوت کرده است؟

بلی خیر

6.آیا یکی از والدین،برادران یا خواهران شما، قبل از 50 سالگی، به سرطان،بیماری های قلبی، دیابت کودکی مبتلا شده است؟

بلی خیر

7.آیا درآمد سالیانه شما بیش از 200 میلیون تومان می باشد؟

بلی خیر

8.
الف) مدرک دیپلم خود را گرفته اید.
ب) از دانشگاه فارغ التحصیل شده اید یا تخصص گرفته اید.
ج) هیچکدام.

الف
ب
ج

9.آیا 65 سال به بالا دارید و هنوز کار می کنید؟

بلی خیر

10.
الف) با همسر یا دوست خود زندگی می کنید.
ب) من تنها (یا در کنار خانواده) زندگی می کنم.

الف
ب

11.آیا پشت میزنشین هستید؟

بلی خیر

12.آیا کار شما مستلزم صرف نیروی بدنی زیاد است؟

بلی خیر

13.
الف) به طور منظم پنج بار در هفته و هر بار حداقل نیم ساعت ورزش می کنید(تنیس،دو،شنا و ...).
ب) دو یا سه بار در هفته ورزش می کنید.
ج) هیچکدام.

الف
ب
ج

14.آیا هر شب، بیش از 10 ساعت می خوابید؟

بلی خیر

15.آیا جدی، پرخاشگر و زودجوش هستید؟

بلی خیر

16.آیا آسان گیر و راحت هستید؟

بلی خیر

17.
الف) خوشحال هستید.
ب) خوشحال نیستید.

الف
ب

18.آیا سال گذشته، به علت سرعت زیاد، جریمه شده اید؟

بلی خیر

19.
الف) روزی بیش از دو پاکت سیگار می کشید .
ب) یک پاکت یا دو پاکت سیگار می کشید.
ج) نصف پاکت یا یک پاکت سیگار می کشید.
د) هیچکدام.

الف
ب
ج
د

20.
الف) 22 کیلو گرم یا بیشتر اضافه وزن دارید .
ب) بین 13 تا 22 کیلو گرم اضافه وزن دارید.
ج) بین 5 تا 13 کیلوگرم اضافه وزن دارید.
د) هیچکدام.

الف
ب
ج
د

21.آیا معاینات پزشکی را سالیانه انجام می دهید؟

بلی خیر
نتیجه آزمون
لطفا منتظر بمانید...