روان یاب » تست روانشناسی » سایر تست ها » تست بیوریتم

تست بیوریتم

اگر شما هم تجربه کرده اید که چرا برخی روزها خسته و بی حال هستید و یا از نظر فکری و روحی اوکی نیستید ولی برخی روزهای دیگر حالتان بهتر است، نگران نباشید علتش این است که همه ما جسم و روحمان مدام در حال تغییر است. البته این تغییرات کاملا قابل پیش بینی است و روانشناسان فرمولش را بر اساس تاریخ تولد کشف کردند. نام این کشف بیوریتم است. در کشورهای پیشرفته برای ورزشکاران و کارمندان حرفه ای از بیوریتم استفاده می کنند که دقیقا بدانند در یک روز خاص چه وضعیت فکری و جسمی و روحی دارند.


لطفا تاریخ تولد خودتان را وارد کنید تا دقیقا بفهمید امروز در چه وضعیتی قرار دارید.

جنسیت :

مرد زن

شغل :

آیا وبسایت روان یاب را می شناسید؟

بلی خیر

نحوه آشنایی با سایت :

تاریخ تولد خود را وارد کنید و سپس نتیجه آزمون را کلیک کنید.

تاریخ تولد :

/ /
نتیجه آزمون
لطفا منتظر بمانید...