روان یاب » درمانکده » خشم

اپلیکیشن اندروید خشم از شناخت تا درمان

تعریف علمی خشم
خشم ، ناشی از ارتباطهای ناسالم است و همیشه هم محتمل است، زندگی، پر از چالش و مبارزه است، ولی باید قواعد حل این چالشها را فرا گرفت، با منزوی شدن و فرار از آنچه هست، نمی توانیم امید یک زندگی راحت و آسوده را داشته باشیم.
هنگامی که حقوق ما بر آورده نمی شود و یا انتظار ما جامه عمل نمی پوشد و نمی توانیم به خواسته های خود برسیم و سخت احساس اجحاف می کنیم، خشمگین می شویم.این موضوع از کودکی، در ذهن ما جا می گیرد، در وضعیت ذهن ما اثر می گذارد، نگاه ما را تیره و کدر می کند، عقل ما را می دزدد و ترمز وجود را معطل می گذارد.
رفته رفته، غلیان خشم به صورت عادت در می آید و ما در برابر کنشهای خاصی، واکنش خشم آلود نشان می دهیم.این عادت ثانوی ما می شود. آنجا که نمی توانیم از خود دفاع کنیم،خشم خود را می خوریم، و آنجا که بتوانیم اجحاف می کنیم و از این عمل خود خرسند می شویم. به این ترتیب، ما ناخودآگاه، انتقام خود را از دیگران می گیریم. ولی آیا آسوده می شویم؟ هرگز!


برای پیشگیری از اینکه دیگران موجب خشمگین شدن شما شوند، نباید به فکر تغییر آنها باشید، بلکه بهتر این است که تغییراتی در رفتارهای خودمان ایجاد کنیم. وقتی رفتار ما تغییر کند، دیگران هم مجبور به تغییر واکنش و رفتار خواهند شد، زیرا باید بر اساس رفتار ما، عکس العمل نشان دهند. در این پکیج شما با تعریف علمی خشم و انواع آن و درمان های مختلف آشنا خواهید شد.امید است بتوانید با تمرینهای مداوم بر این اختلال غلبه نمائید. جهت دانلود این پکیج آموزشی می بایست 99,000 تومان پرداخت گردد.

پرداخت آنلاین
لطفا منتظر بمانید...