روان یاب » مقالات روانشناسی » ازدواج پسران با زنان مطلقه

مقالات روانشناسی ازدواج و خانواده

تاریخ درج مقاله : 1393/07/25

ازدواج پسران با زنان مطلقه

پرینت مقاله
ازدواج پسران با زنان مطلقه

یکی از پدیده هایی که به کرار دیده شده است ازدواج پسران مجرد با زنان مطلقه یا بیوه است که رشد این آمار در سالهای اخیرزیاد شده است.هدف این مقاله بررسی علل این پدیده می باشد و در نهایت ذکر منافع و مضرات آن.
نمی توان به تحقیق عنوان کرد که ازدواج با زنان مطلقه یک تصمیم خود آگاه است به این معنی که فرد قبل از آشنایی با زنی مطلقه، تصمیم بگیرد که با چنین زنی ازدواج نماید در صورتیکه در ازدواج با دختر شرایط متفاوت است یعنی فرد تصمیم می گیرد که با دختری ازدواج نماید که مثلا شاغل باشد یا مذهبی باشد یا زیبا باشد و...ولی در ازدواج با زنان مطلقه باید گفت اول آشنایی صورت می گیرد و سپس فرد بعد از آنکه نسبت به آن زن احساس علاقه کرد معیارهای خود را "تغییر"می دهد و شروع می کند به دلیل سازی برای کار خود مواردی مانند اینکه او تجربه دارد ویا قانع است و...اما حقیقت امر این است که این تصمیمی از قبل تعیین شده نیست بلکه یک اتفاق است ودقیقا به همین دلیل است که می گویند شرایط محیطی بسیار می تواند در زندگی افراد اثر گذار باشد.حتی در مواردی دیده شده است که یک پسر پس از ازدواج موقت با زنی مطلقه با او اقدام به ازدواج دائم نموده است.پس پدیده ای به نام تصمیم ازدواج با زنان مطلقه توسط پسران نادر است اما ازدواج با زنان مطلقه توسط پسران رایج.
اما اگر بخواهیم این موضوع را بررسی نمائیم که آیا خوب است یا بد باید گفت مطلقا نمی توان برای افراد نسخه تجویز کرد زیرا ممکن است برای فردی خوب و برای فردی بد باشد یا به عبارتی دیگر فردی را خوشبخت نماید وفرد دیگری را نه که درواقع باید گفت حتی این هم دلیلی بر اثر این ازدواج نیست زیرا بینهایت تابع برای خوشبختی یا بدبختی افراد وجود دارد در واقع نمی توان گفت که اگر فردی با زنی مطلقه ازدواج کرد و کارش به جدایی کشید علت مطلقه بودن آن زن است اما خلاف آن را می توان اثبات کرد یعنی اینکه اگر مثلا 40 درصد افرادی که با زنان مطلقه ازدواج کردند احساس خوشبختی نمایند می توان قطعا گفت که ازدواج با زنان مطلقه الزاما باعث بدبختی نیست زیرا افرادی هستند که با زنان مطلقه ازدواج کردند ولی در حال حاضر احساس خوشبختی می نمایند.با توجه به اینکه خوشبختی امری کاملا نسبی است و وابسته به دیدگاه افراد می باشد اساسا ذکر مسئله خوشبخت شدن یا بدبخت شدن در ازدواج با زنان مطلقه ایراد دارد ولی می توان به برخی منافع و مضرات آن پرداخت.
منافع:
1-ممکن است در هزینه های جشن ازدواج بتوان صرفه جویی نمود.
2- زن مطلقه دارای تجربیات فراوانی در زندگی زناشویی می باشد که این می تواند کمک زیادی به هر دو طرف نماید.
3-به دلیل تجربه تلخ جدایی، طلاق برای او اولین گزینه نیست(که البته این مانند شمشیری دو لبه است که در قسمت مضرات به آن خواهیم پرداخت).
4-معیارهای ازدواج یک زن مطلقه نسبت به یک دختر کمتر می تواند احساسی باشد.
مضرات:
1-ممکن است به دلیل مخالفتهای خانواده پسر بنای اختلافات خانوادگی از اول ازدواج گذاشته شود.
2-ممکن است زن مطلقه قضاوت خود را نسبت به همه مردان با ازدواج اولش تنظیم نماید در واقع نوعی بدبینی نسبت به مردان داشته باشد.
3-(شمشیر دولبه)ممکن است قبح طلاق به دلیل تجربه قبلی برای او ریخته شده باشد و بتواند به راحتی به این موضوع فکر نماید.
در انتها باید گفت که به دلیل اینکه یکی از ارکان سلامت زناشویی شباهت زوجین است و یک پسر با یک زن مطلقه شباهت کمتری دارد این گزینه خیلی توصیه نمی گردد ولی باید متذکر شد که نمی توان گفت مطلقا این گزینه امری اشتباه است.

مسعود خرازانی

مسعود خرازانی