روان یاب » مقالات روانشناسی » نگرش مثبت

مقالات روانشناسی شادکامی

نگرش مثبت

تاریخ درج مقاله : 1394/02/26
پرینت مقاله
نگرش مثبت

نگرش های مثبت : شخصیت سالم شما در گرو نوع نگرش شماست...
نسخه: مثبت فکرکردن را از صبح تا شب تمرین کن ..
افکار منفی:
بی خیالی: هرچی باداباد .
غفلت: فکر نمی کردم، این اتفاق بیفتد .
جبرگرایی: اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد هیچ کس جلودارش نیست .
بدبینی: خوش بینی از ساده لوحی هست .
بی ملاحظه گی: خطر، نمک زندگی هست .
تنبلی: این کار خیلی پر دردسر است .
اطمینان بیش از حد: هیچ موقع برای من خطری پیش نمی آید.
این افکار منجر به: حوادث می شود .
افکار مثبت :
برنامه ریزی برای آینده: راه درست را انتخاب کنم .
شناخت اهداف خود: می خواهم پیشرفت کنم .
علاقمندی به یادگیری: از راهنمایی شما متشکرم .
ایمان: نهایت تلاش خود را می کنم .
هوشیاری: متوجه و دقیق هستم .
قناعت: همین قدر هم خوبه.
این افکار منجر به، سلامتی و رضایت خاطر می شود.
حقیقتا نگرش های مثبت، زندگی روزمره شمارا بهتر می کند.12 پشنهاد برای داشتن نگرش مثبت:
1- مورداعتماد بودن: رمز موفقیت درکاراست، شغلی پیداکن و آن را درست انجام بده.
2- افتخارکردن به شغل خود: عامل اصلی رضایت شما درکارتان است .
3- احترام گذاشتن به حقوق دیگران: به آنچه بقیه انجام می دهند اهمیت بده
4- توجه به دیگران: می توانی به دیگران کمک کنی تا کارشان را بهتر انجام دهند.
5- دانش : ... مهم است .... هر چه بیشتر و بهتر برای پیشرفت درکارهایت، می توانی از دیگران و تجربه هایشان ،کتاب و ... استفاده کنی .
6- نشاط : موتور پیشرفت است . حتی یک لبخند می تونه کمک کنه!
7- به خودت ایمان بیاور: تو دراین دنیا منحصر به فرد هستی، با استعدادهای ویژه خاص خودت .
8- اهدافت را مشخص کن و برای دستیابی به آن تلاش کن
9- به آنچه اعتقاد داری عمل کن و از اشتباه کردن نترس... از اشتباهاتت درس خواهی گرفت.
10- مثالی بهتر از این برای نگرش مثبت نیست که با دیگران همانطور رفتارکن که دوست داری با تو رفتارکنند.
11- آماده پذیرش افکار نو باش و در مقابل تغییرات مقاومت نکن.
12- زیاد هم جدی نباش .
چه کاری ازدست من ساخته است؟ نگرش منفی انسان را به هیچ جا نمی رساند. به کسانی فکرکن که امکانات کمتری نسبت به تو دارند و به آنها کمک کن. به دیگران کمک کن تا از زندگی لذت ببری. به خاطر داشته باش ... به جای نفرین به تاریکی، شمعی روشن کن.

مریم حیدری