روان یاب » مقالات روانشناسی » عوامل اساسی در تربیت کودک

مقالات روانشناسی کودک

عوامل اساسی در تربیت کودک

تاریخ درج مقاله : 1393/08/10
پرینت مقاله
عوامل اساسی در تربیت کودک

زیبا ترین مطلبی که در حوزه تربیت کودک وجود دارد این نکته است که کودکان با مشاهده تربیت می شوند نه با نصیحت...
واقعیت این است که اگر بخواهیم عوامل وراثت و محیط خارج از خانواده را در رشد شخصیت کودک در نظر نگیریم(که امری غیر ممکن است) ودر این مقاله صرفا به تربیت والدین درباره کودک بپردازیم باید گفت که اساسی ترین نکته رفتار والدین با کودک و یا در مقابل کودک می باشد.تقریبا وقتی به کودک توصیه ای می کنیم که خودمان به آن عامل نیستیم علاوه بر اینکه تاثیری ندارد باعث حس تقویت شعار در کودکان هم می شود وتقریبا والدین به مشابه چوپان دروغگو خواهند شد و اگر موضوعی را به آن اعتقاد داشته باشند هم کودک توجهی به آن نخواهد کرد.
در واقع باید گفت کودک آینه تمام عیار والدین است.خودشان می خواهند کودک به امور غیر اخلاقی نپردازد ولی رسانه را کنترل نمی کنند.به فرزند می گویند در پاسخ تلفن بگو پدرت نیست ولی از دروغ او خشمگین می شوند...
پس از رفتار مناسب که مهم ترین عامل تربیتی می باشد موضوع زمان مناسب اختصاص داده شده به مباحث تربیتی است.یعنی فکر می کنیم فرزند باید به طور اتوماتیک باهوش،خوش خلق و با استعداد باشد بدون اینکه زمانی را برای تربیت فرزند خود اختصاص دهیم.در واقع باید گفت خانواده ای که از عملکرد فرزندشان ناراضی هستند باید از آنها چند سوال کلیدی پرسید و اگر پاسخ آنها منفی بود بدون تردید خودشان را عامل اصلی بدانیم
آیا هرگز در زمینه تربیت کودک خود کتابی خوانده ای؟
آیا برای کشف استعداد فرزند خود کاری کرده ای؟
آیا آن قدر برای فرزندت زمان گذاشته ای که همدیگر را بشناسید؟
واقعا اگر جواب منفی باشد به راستی باید از واقعه پیش آمده(نابسامانی رفتار کودکش) تعجب نماید؟
موضوع مهم بعدی انتخابات مناسب برای کودک می باشد مواردی مانند انتخاب مدرسه، انتخاب آموزشگاه یا ورزشگاه، کمک برای انتخاب دوستان و...که البته باید پذیرفت که تعداد از این عوامل آزادی انتخاب سختی دارند یعنی وابسته به مسائل مالی می باشند ولی در شرایط یکسان که حق انتخاب وجود دارد دیده می شود که والدین در این امور بی توجهی از خود نشان می دهند.ضمن اینکه کرارا دیده می شود که والدینی که ادعا می نمایند برخی از امکانات آموزشی مناسب را به دلیل عدم تمکن مالی برای فرزندان خود تهیه نمی نمایند ولی در خریدهایی که برای خودشان یا حتی فرزندشان انجام می دهند چنین چیزی مشاهده نمی شود...امکاناتی چون تبلت، اسکیت، بازی های رایانه ای گرانقیمت برای فرزند خریداری می شود اما امکان کلاس های آموزشی برای آنها ندارند. به هر حال در خلاصه بحث سه عامل اساسی را می توان ذکر کرد. تعامل مناسب، زمان مناسب و انتخاب مناسب

حسین ربیعی

حسین ربیعی