روان یاب » مقالات روانشناسی » روانکاوی

مقالات روانکاوی

روانکاوی

تاریخ درج مقاله : 1393/06/25
پرینت مقاله
روانکاوی

روانکاوی همان طور که از نامش پیداست یعنی کاویدن روان در فرهنگ لغت معین کاویدن به معنای جستجو کردن و کندن و همچنین بحث کردن می باشد که در واقع می توان این گونه تعبیر نمود که جستجو کردن روان به طریقه بحث کردن می باشد...
اما به راستی تاریخچه روانکاوی از کجا نشات می گیرد و روش عملی آن چیست؟ روانکاوی توسط زیگموند فروید به وجود آمد. فروید عصب شناس اتریشی است که در ابتدا بر روی نخاع شوکی ماهی فعالیت می نمود که رفته رفته با آشنایی با بروئر به هیپنوتیزم و موارد نا خود آگاه پرداخت.البته فروید پس از مدتی هیپنوتیزم را به عنوان روشی درمانی کنار گذاشت.معروف است که روزی زنی را هیپنوتیزم می کردند و به او گفتند که بعد از بیداری از خواب هیپنوتیزم چتری که در گوشه اتاق است را باز و بسته کند، زن بعد از بیداری از خواب هیپنوتیزم پس از مدتی به سمت چتر رفته و آن را باز و بسته کرد زمانی که علت این کار را از او پرسیدند در پاسخ گفت که چتر کثیف شده بود!!! می توان گفت این ماجرا جرقه ای در ذهن فروید زد و متوجه شد که انسانها الزاما از انگیزه کارهایی که انجام می دهند با خبر نیستند! در واقع فروید بر آن شد که به انگیزه های ناخود آگاه افراد بپردازد...
رفته رفته فروید دریافت که امیالی که در فرد سرکوب می شود دارای قدرتهایی هستند که می توانند انگیزه های افراد را شکل دهند که عموما امیال پرخاشگری و جنسی بیشترین امیالی هستند که از طرف اجتماع طرد و سرکوب می شوند...
فروید برای پی بردن به عمق روان افراد از دو روش اصلی استفاده می کرد:تداعی آزاد و تفسیر خواب
تداعی آزاد:به روشی می گویند که فرد به حالت نیمه خوابیده بر روی کاناپه دراز می کشد و روان کاو در پشت سر او می نشیند(به طوری که بیمار روانکاو را مشاهده نکند) و کلماتی را روانکاو می گوید که بیمار بدون هیچ سانسوری هر کلمه یا احساسی که به او دست می دهد را ابراز می نماید که از این طریق روانکاو می تواند به احساسات سرکوب شده بیمار در آن حوزه پی ببرد.
تفسیر خواب:فروید معتقد است که خواب شاهراه ناخودآگاه است در واقع امیال سرکوب شده از طریق خواب خود را آزاد می کنند که روانکاو به وسیله سمبل هایی خاص به معنای عقده ها(امیال سرکوب شده) پی می برد.
شاید تا کنون خوانندگان محترم به این موضوع فکر کنند که بیشتر صحبت درباره فروید بود که در پاسخ باید گفت که زندگی فروید با روانکاوی پیوند خورده است در واقع افراد با خواندن زندگی نامه فروید می توانند بدانند که روانکاوی چیست.
اما اگر بخواهیم از فروید بگذریم و تعریفی مختصر درباره روانکاوی و اهداف آن داشته باشیم باید بگوئیم که روانکاوی با ورود به عرصه ناخودآگاه می تواند شخص را به بینش در مورد حرکات و حالات خود برساند که رفته رفته با این آگاهی شخص می تواند با عقده های خود آشنا و آنها را مرتفع نماید.

مسعود خرازانی