روان یاب » مقالات روانشناسی » تکنیک های دقیق خوانی

مقالات روانشناسی موفقیت

تکنیک های دقیق خوانی

تاریخ درج مقاله : 1393/09/05
پرینت مقاله
تکنیک های دقیق خوانی

برخی از فنون موجود که می تواند به روش دقیق خوانی کمک کند عبارتند از:
تکنیک خلاصه برداری
به نوشتن عبارت ، مفاهیم و موضوعات کلیدی متن پرداخته، بطوری که در مرور مطالب ، با نگاه کردن و خواندن خلاصه ها، همه مطالب خوانده شده را یادآوری کند. یک روش بسیار مطلوب این است که از خلاصه ها نیز دوباره خلاصه برداری شود
تکنیک سازماندهی مطالب
این تکنیک باعث افزایش درک و سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموخته شده می شود. برای سازماندهی مطالب استخراج سه بخش از متن اصلی مورد مطالعه لازم است که عبارتند از
موضوع اصلی : موضوعی که تمامی مطالب را در بر می گیرد و بقیه مطالب حول و حوش آن می چرخد.
نکته های اصلی : خطوط و اندیشه های اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصلی را می سازند و از صراحت بیشتری برخوردار است.
نکات جزئی : اطلاعات جزئی تر هستند که بصورت مثال ها ، نمونه ها ، عکس و تصویر اطلاعات واقعی مطرح می گردند.
تکنیک علامت گذاری در متن
در این تکنیک علامت هایی را بر روی متن اصلی انجام داده، از قبیل علامت گذاری به شکل های مختلف در متن ، خط کشیدن زیر عبارات مهم، حاشیه نویسی و ... ، این موارد بسته به سلیقه های افراد متفاوت می باشد. اما نکته مهمی که در هر نوع علامت گذاری حائز اهمیت است این است که، بهتر است همانند تکنیک سازمان دهی، مطالب را در سه دسته مجزا ( موضوع اصلی، نکته اصلی، موارد جزئی ) قرار داده و آنها را با علامت های مختلف نشان دهید.
فراهم کردن محیط مناسب
محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام می شود باید مناسب باشد. منظور از محل مناسب مکانی است که آرام ساکت و دور از عوامل مزاحم محیطی باشد، این باعث تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه می شود. بعضی افراد، محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب می کنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای مطالعه انتخاب می کنند و توقع یادگیری سطح مطلوب را دارند، ولی از این حقیقت غافلند که این محل ها بدترین محل برای مطالعه است.
حذف عوامل مزاحم فکری
مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خود مشغول می دارند که هیچ رابطه با موضوع ندارند، موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و استادان، افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و برخی از موضوعاتی هستند که موقع مطالعه اگر به آنها فکر شود از کارایی مطالعه می کاهد. برخی حتی خیال پردازیهایشان را موقع مطالعه انجام می دهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکز را از بین میبرد. توصیه کلی این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع مورد مطالعه تمرکز کنید، مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال ، علاقمند و متمرکز هستید.
برای فهم مطالب یادداشت بردارید
اگر نکته یی را یادداشت کنید این کار در به خاطر آوردن آن به ما کمک خواهد کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال از تعدادی از دانشجویان خواستند که به مطلب کوتاهی گوش دهند و از آن یادداشت بردارند. یک هفته بعد از آنها خواستند که هر چه را در آن باره به یاد می آورند بنویسند. معلوم شده احتمال در یادماندن اطلاعات یادداشت برداری شده شش برابر مطالب یادداشت برداری نشده است. اگر می خواهید احتمال ماندن مطلبی در خاطرتان بیشتر باشد، از آن یادداشت بردارید . البته این بدان معنا نیست که همه مطالب را یادداشت کنید. نتیجه چنین کاری آن خواهد شد که انبوهی از یادداشت ها، شامل اندکی اطلاعات مهم در کنار مقدار بسیاری زیادی نکات دست دوم، حاصل آید. این گونه یادداشت ها کارایی چندانی ندارند.
یادداشتهای بردارید که کارایی داشته باشند
یکی از راه های کارا کردن یادداشت ها این است که به هنگام ثبت اقلام مهم کلمات اضافی در آنها به کار نبریم. در یادداشت برداری هر قدر اطلاعی با کلمات کمتر و عبارتهای کوتاه تر نقل شود کارایی بالاتر است. بنابراین، هنگامی که اطلاعات نسبتا زیادی را در چند کلمه خلاصه می کنید یادداشت های شما کارا هستند. یادداشت های کارا تا حدودی میزان پردازش ذهنی و زبان گردانی را نشان می دهند. از آنجا که درآوردن مطلب به زبان خود برای یادگیری کلامی ضروری است، می توان انتظار داشت که یادداشتهای کارا به یادگیری بیشتر منجر می شوند. پژوهش نشان داده است که هر قدر دانشجویان یادداشت های کاراتری برداشته باشند نمره آنها در امتحان هایی که پس از مدت زمانی می گذرانند بالاتر است. بنابراین، در یادداشت برداری باید هدف تان این باشد که حتی الامکان مطالب هر چه بیشتری از درس استاد و یا کتاب درسی را در جمله هایی هر چه کمتر و کوتاه تر بگنجانید، این امر سبب می شود که توجه شما صرفا بر اطلاعات مهم متمرکز شود.

احمد کمیل