روان یاب » مقالک روانشناسی » تفاوت روانشناسی با فرا روانشناسی

تفاوت روانشناسی با فرا روانشناسی

تفاوت روانشناسی با فرا روانشناسی
پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

عده ای از افراد، مفاهیم اثبات نشده در حوزه علم روانشناسی را به این علم نسبت داده و تمایل به تلفیق روانشناسی با انواع خرافات و یا مفاهیم فرا روانشناسی دارند.
روانشناسی چیست؟ بررسی علمی رفتار و فرایند های ذهنی.
منظور از علمی، آن دسته از مفاهیمی است که قابل آزمایش، تکرار پذیر و همچنین قابل تعمیم به گروهی از افراد می باشد.
به عنوان مثال، اختلال وسواس فکری-عملی را می توان با مشاهده رفتار عینی ‌شخص و انجام تست ها و آزمون های روانشناختی تشخیص داده و علایم بالینی آن را به گروهی از افراد که دارای آن هستند، تعمیم داد.
فرا روانشناسی چیست؟ فرایندهای تبادل اطلاعات و یا انرژی که در حال حاضر با علوم شناخته شده (مکانیسم های طبیعی‌شناخته شده) ‌قابل تبیین نیستند. مثال: ذهن خوانی، غیب بینی، پیش گویی، تله پاتی،‌ انرژی درمانی، هیپنوتیسم و مانند آن.
به خاطر داشته باشید که علم روانشناسی، پدیده های فرا روانی را نقض نمی کند، بلکه تنها به دلیل‌ عدم شواهد کافی و عدم قابلیت تعمیم پذیری، رد یا تایید نمی کند.