روان یاب » مقالک روانشناسی » خود بیمار انگاری در دوره کرونا

خود بیمار انگاری در دوره کرونا

خود بیمار انگاری در دوره کرونا

اساسا اختلال خودبیمار انگاری یا هیپو کندریا Hypochondriasis نوعی اختلال روانی است که فرد مدام نگران این است که بیماری های مختلفی دارد و اصطلاحا می گویند که مدام به فکر ساخت پرونده پزشکی است و از این پزشک به پزشک دیگر می رود.
از لحاظ روانکاوی، او دارای اضطراب نهفته ای است که آن اضطراب را به بیماری، فرافکن می کند. در ایام شیوع کرونا نیز مشاهده شده است که افراد، نگران مبتلا شدن به ویروس کرونا هستند.
باید گفت که رعایت کردن مسائل بهداشتی بسیار معقول و علمی است ولی اضطراب بیش از حد، وسواس است و این وسواس باعث بهبودی و دوری از بیماری نیست بلکه اضطراب باعث کاهش سطح ایمنی بدن می شود.