روان یاب » مقالک روانشناسی » سندروم استکهلم چیست

سندروم استکهلم چیست

سندروم استکهلم چیست

چند سال پیش در شهر استکهلم سوئد تعدادی دزد، چند نفر را به گروگان گرفتند. در همین دوره مشاهده شد که برخی از گروگان ها دلشان برای دزدان می سوخت و حتی برخی عاشق آنها شده بودند!! از آن پس به بعد وقتی کسی عاشق یا طرفدار کسی می شد که به او آزار می رساند، می گفتند دچار سندرم استکهلم شده است.
در بسیاری از اوقات می بینیم که فردی از جانب همسر یا سایر اعضای خانواده اش مورد ظلم قرار می گیرد، از ضعف و ناتوانی، و یا کمبود عزت نفس، به همان رابطه ادامه می دهد، او گمان می کند که گذشت کرده است و رفتار اشتباه خود را قبول هم دارد. باید گفت او دچار سندرم استکهلم شده است.