روان یاب » مقالک روانشناسی » مهارت خوب گوش دادن

مهارت خوب گوش دادن

مهارت خوب گوش دادن
پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

«گوش دادن» مهارتی است که متاسفانه همگان از آن برخوردار نیستند و معمولا آن را با «شنیدن»‌ اشتباه می گیرند.همه موجودات زنده اعم از حیوانات و انسانها از حس شنوایی برخوردار هستند اما کمتر کسی توانایی خوب گوش دادن را دارد.
گوش‌ دادن به قابلیت «دریافت کردن و درک درست عناصر پیام های ارتباطی» گفته می شود که می تواند ما را در امر بهبود روابط اجتماعی، عاطفی و خانوادگی یاری دهد. برای اینکه به شنونده خوبی تبدیل شوید می توانید راهکارهای زیر را امتحان کنید:
از حافظه تصویری خود جهت گوش‌ دادن استفاده کنید. مثال: مخاطب به شما می گوید: دیروز به کتاب فروشی x واقع در خیابان y رفتم و کتاب z را خریدم. شما به راحتی می توانید مخاطب را دقیقا در آن خیابان، کتاب فروشی و همینطور در حال خریدن آن کتاب خاص تصور کنید.
عناصر مهم و کلی پیام را به خاطر‌ بسپارید. یادتان باشد تک تک کلمات مخاطب می تواند به چند مولفه کلی در ذهن تبدیل شده و جزییات پیام، زیرمجموعه هریک از آن مولفه های کلی در ذهن قرار گیرد.
در ذهنتان یک کتابخانه ذهنی تصور کنید که به جای کتاب، در هر طبقه مولفه های کلی پیام همراه جزییات و مثالها قرار دارد.
پس از اتمام صحبت ها، با توجه به طبقه بندی‌های ذهنی، از کلیات به جزییات، یک نتیجه ساده و کلی در نظر بگیرید.
در پایان، از صحبت های مخاطب، نتیجه گیری و یا خلاصه ای بیان کنید و به او بازخورد دهید تا طرف مقابل آگاه شود که به حرف هایش با دقت گوش داده اید.