روان یاب » مقالک روانشناسی » مواردی که مردان تمایل دارند از همسرانشان بشنوند

مواردی که مردان تمایل دارند از همسرانشان بشنوند

مواردی که مردان تمایل دارند از همسرانشان بشنوند
پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

مردان تمایل دارند بشنوند که جذاب هستند. مثال: امروز بسیار خوش تیپ و‌ جذاب به نظر می رسی.
مردان تمایل دارند بشنوند که الهام بخش یا اثرگذار هستند؛‌ به این معنا که بدانند اثربخش‌ هستند. مثال: حرفهایت بسیار برایم اثربخش بوده و مرتبا به آنها فکر می کنم.
مردان تمایل دارند با آنها رو راست باشید. در واقع مردان از رفتارهای ضد و نقیض و مبهم خسته شده و آن را درک نمی کنند. با آنها رو راست باشید، از احساساتتان به طور مستقیم صحبت کنید نه با ابهام و کنایه. اگر به دنبال بهبود روابط‌ باشند، از انتقادات به جا حتما استقبال‌ خواهند کرد. مثال: اوقاتی را که امروز با هم گذراندیم بسیار‌ برایم لذت بخش بود. دوست دارم این اوقات بیشتر و بیشتر شود.
*به صورت کلامی و‌ با‌ زبان بدن رضایتتان‌ را نشان دهید*
مردان تمایل دارند بدانند که شما به تلاش شان اهمیت می دهید و می دانید تا چه اندازه در جهت آسایش تان تلاش می کنند. مثال: کاملا آگاهم که از ماه گذشته تا الان، واقعا در جهت رفاه من و فرزندان تلاش مضاعف کرده ای و این بسیار ‌برایم ارزشمند است.
مردان تمایل دارند که قدرتمند، توانمند و قهرمان دیده شوند. از باز کردن در بطری گرفته تا انجام فعالیت های پیچیده. بنابراین هیچگاه سعی نکنید تمایل غریزی آنها به قهرمان بودن را با انتقادهای‌ نابجا خراب کنید. مثال: احساس می کنم تعمیر این وسیله به کمک تو نیز نیازمند است، زیرا همیشه توانسته ای به بهترین نحو وسایل را به شکل اولشان در آوری.