روان یاب » مقالک روانشناسی » کاربرد روانشناسی خواب

کاربرد روانشناسی خواب

کاربرد روانشناسی خواب

خواب کافی و به موقع باعث سلامتی شده و سلامتی هم باعث شادی می شود. خواب علاوه بر اینکه باعث تنظیم هورمونهای بدن می شود، کاربرد دیگری هم در تعادل روانی انسان دارد.
خواب در واقع مکانی است که بسیاری از خواسته های سرکوب شده انسان را ارضا می کند. یعنی چیزی که در بیداری نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم، خواب آن را می بینیم و آن خلا روانی تا حدودی کم می شود. به همین دلیل روانکاوها از طریق بررسی خواب های مراجعین خود، می توانند به مشکلات روانی آنها پی ببرند. البته برخی از خواب ها به وسیله نمادها ظاهر می شوند که روانکاوها به نمادها و سمبل ها هم اشراف دارند.