روان یاب » حوزه روانشناسی » روانشناسی اختلالات جنسی

روانشناسی اختلالات جنسی

اصولا بیماری های جنسی به دو قسمت عمده تقسیم می شوند: اختلالات جنسی و انحرافات جنسی، که در اختلالات جنسی رفتاری را که فرد انجام می دهد درست است، ولی از لحاظ کیفی و کمی نا به هنجار است. مثلا در رابطه جنسی (که امری به هنجار است) دچار زود انزالی می شود، ولی انحرافات جنسی به اموری اطلاق می شود که نفس آن، عمل نا به هنجار است. مانند نزدیکی با حیوانات که این امری غیر طبیعی است.

روانشناسی اختلالات جنسی

دانلود مطالب کاربردی در حوزه روانشناسی اختلالات جنسی

دانلود فایل های(pdf) روانشناسی اختلالات جنسی

آشفتگی جنسیتی

آشفتگی جنسیتی

هوس های سرخ

هوس های سرخ

دانلود فایل های(ppt) روانشناسی اختلالات جنسی

انحراف جنسی

انحراف جنسی