روان یاب » پرسش و پاسخ در حوزه روانشناسی » روان درمانی

دکتر روانپزشک من رفته خارج ، من تحت درمان ایشان بودم و حالم بهبود یافت الان چکار کنم؟

حتما باید به روانپزشکی حاذق رجوع نمائید زیرا تشخیص قطع درمان به عهده روانپزشک است نه بیمار چه بسا که بهبودی اثری موقتی دارد و بیمار از آن مطلع نیست .

روان درمانی