روان یاب » مقالک روانشناسی » حد تعادل گفتگو با یک معتاد برای ترک

حد تعادل گفتگو با یک معتاد برای ترک

حد تعادل گفتگو با یک معتاد برای ترک
پخش آنلاین پادکست صوتی مقالک روانشناسی

معمولا زمانی که در خانواده، کسی دچار اعتیاد می شود، رفتارهای دیگران به صورت افراط و تفریطی می باشد. افراط به این معنی که با او برخوردی خشن به همراه پرخاشگری می نمایند و در صحبت با فرد معتاد همه چیز مورد اهمیت است (آبروی خانواده، آسیب هایی که خانواده دیده است و ...) مگر خود فرد. و تفریط نیز به این صورت است که از مقابله و رویارویی با فرد معتاد هراس دارند و به همین دلیل با او گفتگو نمی کنند.
حالت متعادل این است که باید با فرد معتاد گفتگو کنیم و فلش گفتگو به سمت منافع او باشد. به او بگوئیم که ما تو را درک می کنیم و می دانیم که برای ترک، اضطراب داری ولی این اضطراب کاذب است و می توان با کمک یکدیگر و متخصص این زمینه، در عملیات ترک موفق بود. البته باید گفت که این کار باید با قاطعیت باشد و معتاد بداند که اگر نخواهد همکاری نماید در آخر متحمل هزینه نیز خواهد گردید.