روان یاب » حوزه روانشناسی » درمان های روانشناسی

درمان های روانشناسی

رفتار درمانی علمی است که از طریق شرطی کردن می تواند به فرد کمک کند تا بر عادتهای رفتاری و افکاری خود غلبه نماید، که البته این می تواند از طریق فرد دیگری باشد. یعنی به وسیله تکنیک هایی مانند تشویق و تنبیه، فرد را ملزم به انجام کاری نمائیم. می توان گفت تقریبا قدیمی ترین مکتب در روانشناسی همان رفتار درمانی است که این روش بر روی حیوانات هم پاسخ می دهد و در سیرک برای تربیت حیوانات از این روش استفاده می نمایند. رفتار درمانی از طریق دو روش عمده شرطی سازی، فعالیت می نماید. شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل، که در شرطی شدن کلاسیک به صورت غیر ارادی "موجود" شرطی می شود. مثلا بزاق دهان سگ بعد از شنیدن صدای بوق قبل از غذا ترشح می شود ولی در شرطی شدن عامل "یادگیری" رخ می دهد. یعنی کبوتر یاد می گیرد که اگر در این قسمت، قفس نوک بزند برایش دانه ریخته می شود و آن کار را انجام می دهد.

درمان های روانشناسی

دانلود مطالب کاربردی در حوزه درمان های روانشناسی

دانلود فایل های(pdf) درمان های روانشناسی

اصل برای اعتماد به نفس بالا

اصل برای اعتماد به نفس بالا

نکته برای اعتماد به نفس

نکته برای اعتماد به نفس

اختلال رفتاری

اختلال رفتاری

اضطراب جدایی

اضطراب جدایی

افکار مزاحم

افکار مزاحم

بهداشت روانی

بهداشت روانی

بیماری های اعصاب و روان

بیماری های اعصاب و روان

چگونه از عادات بد رهایی یابیم

چگونه از عادات بد رهایی یابیم

خداحافظی با افسردگی

خداحافظی با افسردگی

رویکرد بین فردی نسبت به هیجان

رویکرد بین فردی نسبت به هیجان

دانلود فایل های(ppt) درمان های روانشناسی

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

هنر رفتار با افراد دشوار

هنر رفتار با افراد دشوار

کنترل خشم

کنترل خشم