روان یاب » حوزه روانشناسی » روانشناسی کودک

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک شاخه ای از علم روانشناسی است که در حوزه شناخت کودک تحقیق می نماید. مواردی مانند مراحل رشد کودک (جسمانی، شناختی، مهارتی، اخلاقی و ...) را تبیین می نماید و پس از ذکر کلیات و موارد شناختی به امور تربیتی و حل مشکلات کودک در زمینه های مختلف می پردازد. باید گفت با دیدگاهی خاص می توانیم بگوئیم که مقدم ترین حوزه روانشناسی همان روانشناسی کودک است، زیرا باید در ابتدا فرد تربیت در کودکی را پشت سر بگذارد تا مراحل بعدی مانند بلوغ، ازدواج، شغل و ... شروع شود.

روانشناسی کودک

شیوه هایی برای تقویت هوش کودکان

دانلود مطالب کاربردی در حوزه روانشناسی کودک

دانلود فایل های(pdf) روانشناسی کودک

ناهنجاری رفتار کودکان

ناهنجاری رفتاری کودکان

اختلالات یادگیری در ریاضی

اختلالات یادگیری در ریاضی

سنجش هوش کودکان

سنجش هوش کودکان

به کودکان خواندن بیاموزید

به کودکان خواندن بیاموزید

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

روش تربیت کودک

روش تربیت کودک

فلسفه تربیتی

فلسفه تربیتی

شیوه تعلیم و تربیت فرزندان

شیوه تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود فایل های(ppt) روانشناسی کودک

پسر بچه و درخت سیب

پسر بچه و درخت سیب

دانش آموزان مرزی

دانش آموزان مرزی

رشد حسی - حرکتی

رشد حسی - حرکتی

رشد روانی (انگلیسی)

رشد روانی (انگلیسی)

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی