روان یاب » مقالات روانشناسی

مقالات رواشناسی

اصولا روانشناسی در سه حوزه فعالیت می نماید که عبارتنداز: آموزش، مشاوره و درمان که لازم به ذکر است که صرفا روانشناسان بالینی می توانند در حوزه درمان وارد شوند اما جای دارد که به اختصار هر یک از این سه حوزه را تعریف نماییم.

آموزش: در این روش که معمولا به پیشگیری معروف می باشد قبل از وقوع هر گونه معضلی، به عموم مردم مهارتها و راهکار های زندگی آموزش داده می شود.

مشاوره: در این حالت، بعد از این که برای مراجعین مشکلی پیش آمد به مشاور رجوع کرده و از او راه حل و مشاوره می خواهند.

درمان: در این مرحله علاوه بر راهکار و مشاوره، درمانگر حق مداخله دارد به این صورت که مراجع را در حالت واقعی و ساختگی قرار می دهد تا بتواند آن مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد.

قطعا بیشترین و پرکاربردترین حوزه روانشناسی ،آموزش می باشد، که روان یاب سعی نموده از طریق مقاله های کابردی مهمترین مسائل در حوزه روانشناسی را تبیین نماید.

مقالات روانشناسی کودک

مقالات روانشناسی شادکامی

مقالات روانشناسی اختلالات جنسی

مقالات روانشناسی ازدواج و خانواده

مقالات خودشناسی

مقالات روانکاوی

مقالات درمان های رواشناسی

مقالات روانشناسی موفقیت

مقالات روانشناسی عمومی